DOBROVOĽNÍCTVO

Ako sa stať dobrovoľníkom

Naša dobrovoľnícka činnosť sa nezaobíde bez vašej pomoci. Hľadáme kamarátov – dobrovoľníkov, ktorí strávia svoj voľný čas s mladými handicapovanými a podporia tak vzájomnú integráciu.

Stretnutia sa konajú v Hlohovci a v Bratislave a prebiehajú formou rôznych voľnočasových aktivít. Program stretnutí sa prispôsobuje ročnému obdobiu a tiež počasiu. Konajú sa v priestoroch areálu domova sociálnych služieb prípadne formou výletov mimo areálu. Na prepravu mimo areálu využívame špeciálne upravený osobný automobil, ktorý je prispôsobený na prepravu invalidného vozíka.

Každoročne na jeseň pripravujeme spoločné stretnutie handicapovaných detí s dobrovoľníkmi „Dobropark“, kde predstavujeme verejnosti, ako to vyzerá na našich stretnutiach a zároveň pozývame všetkých, aby sa k nám pridali.

Do dobrovoľníctva pre handicapované deti sme išli s cieľom niečo dať. Dopadlo to však opačne. Pri každom stretnutí od detí dostávame radosť, priateľstvo, úprimnú lásku a úsmev na tvári. Deti nás otvorene prijímajú a oni obohacujú život nám. Zúčastniť sa čo i len jediného popoludnia predstavuje zabudnúť na jednu-dve hodiny na ruch vôkol nás, zastaviť sa a rozprávať sa o tom, čo sme za týždeň zažili, po čom túžime a čo by sme chceli zlepšiť.

Samozrejme sa tieto stretnutia nezaobídu bez vtipu, smiechu a radosti zo vzájomnej prítomnosti. Ak si myslíš, že vieš handicapovaným deťom niečo ponúknuť, naučiť ich, či máš chuť len tak  s nimi stráviť čas, príď a uvidíš, že práve ty budeš ten, kto si zo stretnutia odnesie viac a dobije sa energiou na niekoľko dní.

Ak máš záujem o spoluprácu formou dobrovoľníctva, môžeš nás kontaktovať e-mailom na adrese: dobrovolnictvo@pomocdruhemu.sk

Nájdete nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/pomocdruhemudobrovolnik/