DobroPark 2015

Srdečne pozývane na dobrovoľnícke popoludnie DobroPark 2015, ktorý sa uskutoční 12.6.2015 v čase od 13.00 do 17.00 v parku pri farskom kostole na Nám. sv. Michala v Hlohovci.

Program:
13:00-14:30 výtvarný workshop
15:00-16:30 hudobný workshop
Od 13:00-16:30 výstava diel z výtvarných workshopov

nadacia_plagat_0