VÍZIA

Každé dieťa, ktoré sa narodí s DMO alebo inou neurologickou poruchou má možnosť vyrastať v kompletnej a súdržnej rodine a viesť plnohodnotný život.

Každá rodina starajúca sa o takéto dieťa má dostatok informácií a prístup k včasnej odbornej pomoci a starostlivosti.

POSLANIE

Nadácia Pomoc druhému pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné.

POMOC

Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. Od roku 2014 prevádzkujeme REHABILITAČNÉ CENTRUM NATÁLIA, ktoré poskytuje rehabilitačné služby, masáže a konzultácie v tejto oblasti.

Snažíme sa tiež spolu s partnermi o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dopad detskej mozgovej obrny a iných neurologických porúch na životy rodín.

Finančnú pomoc individuálnych darcov znásobujeme

100% individuálnych darov určených na pomoc rodinám smeruje na priamu pomoc týmto rodinám. Navyše nadácia Pomoc druhému tieto dary znásobuje. Administratívne náklady pokrývajú zdroje od zakladateľov a DLHODOBÝCH PARTNEROV.

Výsledky

Rok 2015 bol rokom zmien. Náš tím pripravil nový štart do ďalšieho desaťročia, aby sme mohli pomáhať viac a účinnejšie ako doteraz. Prehľad jednotlivých správ, v ktorých zverejňujeme podrobné informácie o výsledkoch a fungovaní nadácie nájdete TU.

ocenenie4  ocenenie1  ocenenie3  ocenenie2

Zakladateľ

Zakladateľ vníma filantropiu – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jej rozširovaní.

Ing. Július Horváth
zakladateľ nadácie

ZAMESTNANCI

Ing. Dominika Baranovičová

Ing. Dominika Baranovičová
riaditeľka nadácie

Eva Hatiarová
projektová manažérka

GARANTI NADÁCIE

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry
zakladateľ VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave.

„Naučil som sa nevenovať kariére, publikáciám, kongresom, profesúram a nespočetným doktorátom. Všetko toto som hodil psovi a začal sa venovať poriadnym veciam: službe chorým.“
Profesor Krčméry je zakladateľom niekoľkych zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Od mája 2012 je garantom projektu Pomoc druhému.

Ján Sucháň
rímskokatolícky kňaz

„Medzi ľuďmi mnoho chladu, lebo sa neodvažujeme správať sa tak srdečne, akí sme vo svojom vnútri. Ako nemôže byt´ vlna oceánu sama pre seba, pretože sa neustále podieľa na vlnení oceánu, tak ani my nemôžeme nikdy svoj život prežiť sami pre seba, ale vždy len spolu prežívať život, ktorý je okolo nás.“
Okrem práce kňaza sa Ján Sucháň efektívne zapája aj do spoločenského diania.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
predseda SPDDD Úsmev ako dar

Prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. MPH
chirurg v Národnom onkologickom ústave v Bratislave

NAŠI PARTNERI