Ivana ČERNÁKOVÁ s deťmi

Vrútky

Potrebuje ešte:1450 EUR
1800 EUR Žiadaná suma
350 EUR Vyzbieraná suma
26.04.2020 Ukončenie zbierky
  • Sebastián je 14 ročný chlapec z detského domova
  • trpí kombinovaným neurologickým a zrakovým postihnutím
  • do rodiny prišiel aj jeho biologický brat Samuel
  • vítaná je finančná pomoc na zakúpenie motorového vozidla

Ivana Černáková, náhradná matka:

Sebastiánko (14 r.) s ŤZP a Samko ( 7 r.) sú biologickí súrodenci, ktorí sú v našej rodine zverení do náhradnej rodinnej starostlivosti. Sebko od r. 2009 a Samko od r. 2011. So Sebkom prechádzame všetci náročným obdobím rehabilitácie po ťažkej operácii mozgu. Pravidelne cestujeme na rekondičné, rehabilitačné a kúpeľné pobyty. Taktiež cestujeme do Špeciálnej školy pre deti so zrakovým postihnutím do Levoče na preskúšanie. Mladší Samko navštevuje prvý ročník ZŠ, do školy ho vozíme, nakoľko škola je vzdialená od nášho bydliska. Máme staršie a už veľmi opotrebované auto, preto sme požiadali ÚPSVaR o príspevok na kúpu motorového vozidla. Suma príspevku na kúpu auta však nepostačuje. Naše úspory nie sú veľké, nakoľko som samo živiteľka a z dôvodu Sebkovho nepriaznivého zdravotného stavu: postihnutie mozgu, zraku, orientácie a sťaženej mobility, nemôžem pracovať. Dovoľujem si Vás osloviť a týmto požiadať o finančný príspevok vo výške 1800 €, ktoré nám ešte chýbajú na zakúpenie motorového vozidla. Preprava autom deťom veľmi uľahčí život, zabezpečí rýchlejší a lepší presun. VEĽKÁ VĎAKA KAŽDÉMU DARCOVI, KTORÝ NÁM DARUJEM TAKÚTO POMOC. S úctou Ivana Černáková, Sebko a Samko Masarykoví

dátum zverejnenia príbehu:
piatok, 26. apríl 2019

Prehľad darov

Dátum Meno Darcu Odkaz Suma
17.12.19 Anonym 5 EUR
16.12.19 Anonym 5 EUR
13.08.19 Anonym 10 EUR
21.06.19 Jaroslav Procházka 20 EUR
20.06.19 Jaroslav Procházka 5 EUR
18.06.19 Radoslav Tatarčík 5 EUR
13.05.19 Marian Murani 300 EUR

Marek ČIŽMÁR

1500 EUR

Marek ČIŽMÁR

Marek sa narodil ako zdravé dieťa. V 2,5 roku sa jeho zdravotný stav náhle skomplikoval. Po prebudení z kómy začal pravidelne rehabilitovať. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačný pobyt.

Mária CSONKOVÁ s Noémi

3800 EUR

Mária CSONKOVÁ s Noémi

Noémi sa narodila predčasne a bola pridusená. Následkom opuchu mozgu je DMO a epilepsia. Absolvovala náročné operácie. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačnú pomôcku.

Davidko KUDRY

1000 EUR

Davidko KUDRY

Davidko má 3 roky a narodil sa s Downovým syndrómom. Neskôr sa pridružili aj ďalšie diagnózy. Od narodenia rehabilituje a to mu veľmi pomáha. Vítaná je finančná pomoc na rehabilitačnú liečbu.