Michal RIPEL

Facebook share Žilinský kraj
Michal RIPEL
Michal RIPEL
Michal RIPEL
Michal RIPEL
  • Michal sa bol zdravý chlapec
  • po skoku do bazéna si zlomil chrbticu a zostal ochrnutý
  • potrebuje pravidelnú rehabilitáciu
  • vítaná je finančná pomoc na liečbu

Pavol Ripel, otec:

Ako otec sa starám o dve nezaopatrené, neplnoleté deti Jakuba (10 rokov) a Michala (17 rokov). Najmladší syn Jakub sa narodil s rázštepom pery a bojuje s častými operáciami. Dňa 07. 08. 2018 sa môjmu staršiemu synovi Michalovi stal vážny úraz. Po skoku do bazéna ostal ochrnutý – imobilný na 95 % tela a má poškodenú miechu. Michal si zlomil väzy a C 5 krčný stavec. Hýbe sa minimálne rukami a nohami vôbec, nedokáže sa sám najesť, nefungujú mu vylučovacie orgány. Michal potrebuje intenzívne rehabilitácie mimo zdravotnej poisťovne, ktoré sú finančne náročne. Potrebuje rôzne zdravotnícke pomôcky, lieky a vitamíny, ktoré mu poisťovňa všetky neuhradí. Finančnú situáciu mi komplikuje aj peňažné vyplácanie mojej ex manželky po rozvode z rodinného domu. Starostlivosťou o syna Michala mi často zapríčiňuje prekážky vo výkone zamestnania a časté neplatené voľno. Miško rehabilitoval v súkromnom rehabilitačnom centre, kde mu veľmi  pomáhajú rehabilitácie k zlepšeniu jeho zdravotnému stavu a preto by sme ich chceli opakovať. Ďakujeme za akúkoľvek finančnú pomoc, ktorá nám v súčasnej situácii určite pomôže. SRDEČNE ĎAKUJEME.

dátum zverejnenia príbehu:
pondelok, 9. september 2019

Prehľad darov

1 515 € Nadácia Pomoc druhému 10. 6. 2021