Peter NOVOTA

Facebook share Bratislavský kraj
Peter NOVOTA
Peter NOVOTA
Peter NOVOTA
Peter NOVOTA
  • Peťo má 29 rokov a jeho diagnóza je detská mozgová obrna
  • napriek tomu je v živote aktívny, venuje sa športu i dobrovoľníctvu
  • vítaná je finančná pomoc na kúpu nového mechanického vozíka

Peter Novota:

Príspevok by som chcel použiť na dofinancovanie mechanického vozíka Quickie Nitrum. Môj má už 9 rokov a prestáva byť funkčný. Potrebujem mechanický vozík, na ktorý sa môžem spoľahnúť. Len tak som schopný sa o seba aspoň čiastočne postarať. Vďaka kvalitnému mechanickému vozíku sa dokážem pohybovať po byte a zabezpečiť si tak základnú hygienu, prípravu a servírovanie jedla, obliekanie a niektoré domáce práce. Elektrický vozík, ktorý mám, slúži na pohyb vonku, keď potrebujem prekonať väčšie vzdialenosti, pri nepriaznivom počasí. Vo vnútri je neobratný a na niektoré miesta sa s ním vôbec nedostanem. Mechanický vozík je teda pre mňa nenahraditeľný v kúpeľni, kuchyni a samozrejme pri športe a rehabilitácii. Paralympijský šport Boccia hrám už 12 rokov. V mojej kategórii pri tomto športe sedím na mechanickom vozíku. Zúčastňujem sa turnajov na Slovensku aj v zahraničí. Preto potrebujem, aby bol môj nový mechanický vozík obratný, ľahký a skladný. Aby ho môj asistent mohol naložiť do osobného auta a odviezť spolu so mnou kam potrebujem. Okrem športových podujatí aj za kultúrou, vzdelávaním, na úrady, za mojou dobrovoľníckou prácou pre OZ IMOBILIO, či len na obyčajný nákup alebo stretnutie s priateľmi. Mechanický vozík mi ďalej pomáha zachovať si pohyblivosť. Pri mojej diagnóze DMO s formou spastickej kvadruparézy je dôležité nenechať telo zaháľať. Samozrejme pravidelne rehabilitujem s fyzioterapeutkou, ale nemenej dôležité je zachovať si pohyblivosť v bežnom každodennom živote. Dobrý mechanický vozík mi pomôže kompenzovať moje postihnutie a umožní mi väčšiu samostatnosť.

dátum zverejnenia príbehu:
streda, 28. októbra 2021

Prehľad darov

3 € Anonymný darca 5. 11. 2021
50 € Števko Bartek 5. 11. 2021
100 € Anonymný darca 4. 11. 2021
10 € Katarína Spevárová 3. 11. 2021
10 € Peter Minarech 3. 11. 2021
10 € Anonymný darca Drž sa Peťo. 2. 11. 2021