REHABILITAČNÉ CENTRUM

Centrum Natália

Centrum Natália je otvorené pre deti a mládež s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou a ďalšími terapiami, pod dohľadom certifikovaných fyzioterapeutiek.

Pre deti sú pripravené príjemné a hravé miestnosti na cvičenie a skúsený, profesionálny personál. Malí pacienti môžu v centre absolvovať intenzívny 2 alebo 3 týždňový rehabilitačný pobyt TheraSuit metódou alebo niektorú zo štyroch ambulantných terapií. V rámci týchto cvičení centrum ponúka: individuálne rehabilitačné cvičenie, ambulantné TheraSuit cvičenie, kraniosakrálnu terapiu a klasickú masáž. Rodičia majú taktiež možnosť bezplatne konzultovať terapiu s naším kvalifikovaným personálom. Pre záujemcov je pripravené tiež ubytovanie v centre mesta. Poslaním centra je pomáhať deťom, aby aj pri ťažkých diagnózach napredovali a práve pravidelné cvičenie im k tomu dopomáha. Terapeuti zároveň rodičom ukazujú, ako majú či nemajú manipulovať s dieťaťom, akú najoptimálnejšiu pozíciu mu ponúknuť pri hre, ako dieťa prebaľovať, kŕmiť, obliekať či komunikovať v domácom prostredí počas bežného dňa.

Centrum je vybavené širokým spektrom pomôcok potrebných pre účinnú rehabilitáciu detí. Fyzioterapeutky sú certifikované a majú viacročné praktické skúsenosti. Kvalita poskytovaných terapeutických služieb v centre je garantovaná permanentným vzdelávaním a ukončenými certifikovanými procesmi. Útulné zariadenie je prispôsobené detskej klientele a navodzuje atmosféru domáceho prostredia, čo prispieva k príjemnému a bezstresovému cvičeniu.

ROZVOJOVÁ POMOC

House of Family v Kambodži

Od roku 2011 sa naša nadácia stala jedným z hlavných sponzorov projektu House of Family v meste Sihanoukville v Kambodži, ktorý je zastrešený Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety a profesorom Vladimírom Krčmérym.

Projekt deťom s HIV poskytuje sociálnu starostlivosť (ubytovanie, oblečenie, stravu, školské a predškolské aktivity, lekcie angličtiny, voľnočasové aktivity, výchovné programy) a zdravotnú starostlivosť (24 – hodinovú zdravotnú starostlivosť, antiretrovírusovú profylaxiu a liečbu oportúnnych infekcií).

V domčeku žijú najmä staršie deti a cez program “Dom na pol ceste”, sa učia samostatnosti. Deti navštevujú od šiestich rokov školu. Po dovŕšení dospelosti sa im konči pobyt v detskom domove, sú však podporované aj naďalej – bývajú samostatne, no je im hradená škola (ak chcú pokračovať) a dostávajú vreckové, kým nie sú zárobkovo samostatné. Po dokončení školy sa im naši kolegovia na projekte snažia nájsť prácu, alebo im pomáhajú rozbehnúť vlastný biznis (napríklad kúpou šijacieho stroja a materiálu jednej dievčine, ktorá chce byť šičkou a mať svoj malý obchodík spolu so spolužiakom).

Život v House of Family v Sihanoukville je plný rôznych aktivít a noviniek, ktoré nielen oživujú a obohacujú denný program, ale i pomáhajú žiť zdravší životný štýl. Jednou z noviniek je pestovanie hydropónickej zeleniny. Semienka jednoduchej zeleniny bez výraznej koreňovej štruktúry sa namočia a zasadia do malých kúskov špongie a nechajú sa pár dní naklíčiť. Následne sa presunú do malých vzdušných košíčkov.

Za tri týždne až mesiac vyrastie krásna zelenina – šalát alebo špenát. Deti ju potom s radosťou jedia na obed alebo večeru, s kúskami inej zeleniny alebo mäsa. Takýto bio jedálniček je veľmi dôležitý pre zdravie detí, ktoré viac ako iné potrebujú pravidelný prísun vitamínov. Šalát deti pomáhajú pestovať, polievať a zbierať úrodu.

Deti rady pridajú ruku k dielu i v kuchyni a navštevujú i farmu, kde pomáhajú s kŕmením sliepok. Takýmto spôsobom v Sihanoukville odľahčujú náklady na stravu. Je to síce málo, ale aj to sa počíta. V pondelky a nedele sa deťom venuje profesionálny tréner aikida a deti trpezlivo učia cviky, ktoré potom rady predvedú návštevníkom.

Nedeľa je venovaná i tancu Apsara, ktorý je národným tancom a predstavenie pre návštevníkov je taktiež neopakovateľným zážitkom. Chlapci zasa hrávajú volejbal, pričom veľkí hrajú profesionálny zápas a malí nadšene povzbudzujú. A ide im to skvele. Volejbal patrí k obľúbeným športovým aktivitám každý deň.

Dievčenský internát západná Keňa

V roku 2016 sa naša nadácia sponzorsky podieľa na projekte výstavby dievčenského internátu v obci Adiedo, západná Keňa, ktorý zastrešuje organizácia „Človek v ohrození“.  Internát bude môcť využívať až 76 dievčat. Celá výstavba internátu  je financovaná vďaka Nadácie Pomoc druhému.

 

Fotky zaznamenávajú slávnostný výkop základov dievčenského internátu pre strednú zmiešanú školu v obci Adiedo. Slávnostného výkopu sa zúčastnili samotné žiačky školy, reprezentanti školskej správnej rady ako aj lokálny pastor.

 

Adiedo stredná škola bola otvorená v auguste 2010 zameriavajúc sa na deti končiace základnú školu v regióne. Prvý rok ponúkala svoje vzdelávacie služby celkovo 24 študentom. Postupom času sa do školy dostávalo viac a viac žiakov, neskôr bola táto škola miestnou vládou označená za centrum excelentnosti a dnes školu navštevuje vyše 400 žiakov a žiačok.

 

Adiedo stredná zmiešaná škola ponúka svoje vzdelávacie služby aj vysokému počtu detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré nie sú schopné finančne prispievať na chod tejto inštitúcie. Z tohto dôvodu je rozvoj školy závislí od dobrej vôle súkromných donorov, alebo rôznych rozvojových organizácií. Vyše polovica študentov a študentiek sú čiastočné, alebo úplne siroty. Tento stav prevažnej väčšiny detí v regióne Homa Bay je zapríčinené vysokým výskytom HIV a AIDS. Homa Bay región je oblasťou s najvyšším výskytom HIV a AIDS v celej Keni, pričom štatistický úrad uvádza momentálny výskyt HIV na úrovni 25-27% z obyvateľstva regiónu Homa Bay. Predpokladá sa, že aktuálne v tomto regióne žije približne 20 000 detí pod 15 rokov a približne 140 000 dospelých osôb s vírusom HIV.

DOBROVOĽNÍCTVO

Ako sa stať dobrovoľníkom

Naša dobrovoľnícka činnosť sa nezaobíde bez vašej pomoci. Hľadáme kamarátov – dobrovoľníkov, ktorí strávia hodinku s mladými handicapovanými a podporia tak vzájomnú integráciu. Stretnutia v Hlohovci prebiehajú formou workshopov.

Výtvarné workshopy sa konajú 2 x mesačne a zúčastňujú sa ich mladí dobrovoľníci ale i ďalší ľudia, ktorí majú chuť na tvorivé dielničky a čo-to handicapovaných nielen naučiť, ale sa od nich aj niečo priučiť. Hudobné workshopy prebiehajú s muzikoterapeutom Marcelom Durákom zvyčajne 1 x mesačne.

Tieto workshopy sú plné veselosti, radosti, ale i aktívnej tvorivej práce. Okrem výtvarných a hudobných stretnutí, sme pridali i modelovacie a fotografické workshopy. Dobrovoľnícke stretnutia v školskom roku podporila i Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Na záver školského roka pripravujeme aj Dobropark, dobrovoľnícke stretnutie v parku, kde predstavujeme verejnosti, ako to vyzerá na našich workshopoh a zároveň pozývame všetkých, aby sa k nám pridali.

Do dobrovoľníctva pre handicapované deti sme išli s cieľom niečo dať. Dopadlo to však opačne. Pri každom stretnutí od detí dostávame radosť, priateľstvo, úprimnú lásku a úsmev na tvári. Deti nás otvorene prijímajú a oni obohacujú život nám. Zúčastniť sa čo i len jediného workshopu predstavuje zabudnúť na jednu-dve hodiny na ruch vôkol nás, zastaviť sa a rozprávať sa o tom, čo sme za týždeň zažili, po čom túžime a čo by sme chceli zlepšiť.

Samozrejme sa tieto stretnutia nezaobídu bez vtipu, smiechu a radosti zo vzájomnej prítomnosti. Ak sa myslíš, že vieš handicapovaným deťom niečo ponúknuť, naučiť ich, či máš chuť len tak  s nimi stráviť čas, príď a uvidíš, že práve ty budeš ten, kto si zo stretnutia odnesie viac a dobije sa energiou na niekoľko dní.