Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Vladimír Krčméry: Pomoc druhému v časoch pandémie

Pomoc druhému – DMO slovami aj skutkami stojí na jednom z pilierov európskej civilizácie, ktoré sa dá zhrnúť do jedného slova SOLIDARITA.

Týmto žije EU 50 rokov a napriek hmlistej neistote a depresii s pandémiou, verím že stále aj my.

Málokedy človek vo svojom živote prežíva lepšiu príležitosť na solidaritu ako v týchto časoch, kedy nás nanometrový vírus učí ako relatívne sú naše plány, úspechy, kariéra, cesty, ale aj neúspechy a sklamania, keď vidíme naokolo krásne príklady solidarity. Tri piliere európskej civilizácie – kresťanská solidarita, grécka filozofia a rímske právo sa v týchto dňoch v celej EÚ skloňujú vďaka pandémii každý týždeň, každý deň. Nielen tým že okolité štáty zúfalo volajú o zdravotnícku pomoc, kedy Slovensko dalo v l. vlne už tri príklady: vládny špeciál do Lombardie, do Kene a na ostrov Lesbos. Ďalší pripravuje do Bejrútu, napriek tomu, že krajina horí vo vlastnom zemetrasení ekonomiky vďaka Covid 19.

Ak teda štát dokáže exportovať solidaritu pre choré deti, deti migrantov bez sprievodu a deti obete explózie, o čo viac aj my jednotlivci, napriek pandémii otvorme svoje srdcia aj domácim problémom, na ktoré akoby sa vďaka  vírusu zabudlo. Vírus  nesmie byť príčinou zabudnutia na tých zraniteľných, či už sú to seniori alebo deti s viacnásobným postihnutím na druhej strane životnej osi.

V tom nech nás povzbudia slová nášho Učiteľa a Majstra tlmočené evanjelistom Matúšom na privítanie do Večnosti ktorá čaká na každého z nás: Čokoľvek ste urobili jednému s týchto najmenších, mne ste urobili…


28. október 2020

Vladimír Krčméry