O nás

Vízia

Každé dieťa, ktoré sa narodí s DMO alebo inou neurologickou poruchou má možnosť vyrastať v kompletnej a súdržnej rodine a viesť plnohodnotný život.

Každá rodina starajúca sa o takéto dieťa má dostatok informácií a prístup k včasnej odbornej pomoci a starostlivosti.

Predĺžiť dĺžku života sirotám a deťom s diagnózou HIV a handicapovaným deťom v rozvojových krajinách.

Poslanie

Nadácia Pomoc druhému pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou (DMO) alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné.

Našim poslaním je aj chrániť životy chorých a postihnutých detí v rozvojových krajinách. Aby každé z týchto detí malo zabezpečený prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, výžive a vzdelaniu.

Pomoc

Poskytujeme priamu finančnú, materiálnu aj odbornú pomoc. Od roku 2016 prevádzkujeme neziskové zdravotnícke Rehabilitačné centrum Natália, ktoré poskytuje komplexné a špeciálne rehabilitačné služby a konzultácie s cieľom zlepšenia stavu a spokojnosti klientov.

Snažíme sa tiež spolu s našimi dlhodobými partnermi o úpravu legislatívy a efektívne spájanie rodín, odborníkov, dobrovoľníkov a organizácií s cieľom zmierňovať dopad detskej mozgovej obrny a iných neurologických porúch na životy rodín.

Spolu s partnermi pomáhame zabezpečovať lekársku starostlivosť, lieky, stravu a vzdelanie chorým a postihnutým deťom v rozvojových krajinách.

V roku 2021 sme začali podporovať aj projekty výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Finančnú pomoc individuálnych darcov znásobujeme

100% individuálnych darov určených na pomoc rodinám smeruje na priamu pomoc týmto rodinám. Navyše nadácia Pomoc druhému tieto dary znásobuje. Režijné náklady nadácie sú financované zo súkromných zdrojov zakladateľa.

Zahraničná pomoc

Po úvodných skúsenostiach s pomocou chorým deťom a sirotám v Kambodži sme rozšírili našu pomoc v krajinách Keňa a Uganda. Chcete sa dozvedieť o našich projektoch viac?

Výsledky

Rok 2015 bol rokom zmien. Náš tím pripravil nový štart do ďalšieho desaťročia, aby sme mohli pomáhať viac a účinnejšie ako doteraz. Prehľad jednotlivých správ, v ktorých zverejňujeme podrobné informácie o výsledkoch a fungovaní nadácie nájdete TU.

Zakladateľ

Ing. Július Horváth
Ing. Július Horváth
zakladateľ nadácie - poverený vedením nadácie
Zakladateľ vníma filantropiu – nezištnú vzájomnú pomoc – ako základný kameň rozvoja spoločnosti a pozýva každého k spolupráci pri jej rozširovaní.

Zamestnanci

Každý deň pracujeme na tom, aby sme plnili víziu a poslanie našej nadácie.

Ing. Dominika Baranovičová
Ing. Dominika Baranovičová
riaditeľka nadácie - na materskej dovolenke
Eva Hatiarová
Eva Hatiarová
projektová manažérka
Mgr. Laura Vjaterová
Mgr. Laura Vjaterová
office manažérka
Mgr. Katarína Spevárová
Mgr. Katarína Spevárová
koordinátorka dobrovoľníkov a zahraničných projektov
Mgr. Ľubica Chnápková
Mgr. Ľubica Chnápková
programová manažérka

Naši partneri