Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ako funguje darcovský portál Chcem pomôcť?

Náš darcovský portál je zameraný na pomoc deťom a mladým dospelým vo veku do 29 rokov so zdravotným znevýhodnením. Prostredníctvom svojho príbehu môžu osloviť darcov a zbierať si finančné prostriedky potrebné na pravidelnú rehabilitáciu, zdravotnú starostlivosť, prípadne na zdravotnícke pomôcky, ktoré prispejú k skvalitneniu života rodiny. Všetky náklady spojené s administráciou, bankové poplatky a náklady na propagáciu sú hradené zo súkromných zdrojov zakladateľa nadácie. Príbehy propagujeme na našich sociálnych sieťach a aktívne pomáhame so zbieraním finančných prostriedkov.

Overovanie príbehov

Každú jednu žiadosť individuálne posudzujeme na základe vyžiadanej dokumentácie. Požadujeme lekárske správy, ale taktiež potvrdenie o príjme z dôvodu posúdenia sociálnej situácie rodiny. Najdôležitejšia pre nás je telefonická konzultácia s ošetrujúcim lekárom, prípadne iným dôveryhodným overovateľom príbehu (napríklad učiteľ, fyzioterapeut), vďaka ktorej máme istotu o pravdivosti zaslaného príbehu.

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom darcovského portálu musia byť použité na vopred určený všeobecne prospešný účel, konkrétne na rehabilitácie a rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú zvýšiť kvalitu života detí a mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením.

Zbierka sa končí buď po vyzbieraní cieľovej sumy alebo dosiahnutím dátumu ukončenia zbierky. Zbierku je možné ukončiť aj predčasne, ak sa danému príbehu podarí vyzbierať časť financií napr. z iných zdrojov.

Nakoľko zbierka trvá jeden rok, môže sa stať, že sa žiadateľovi v priebehu  trvania zbierky zmení situácia a vznikne iná urgentná potreba pre zvýšenie kvality života dieťaťa. Takéto prípady posudzujeme individuálne a ak je to odôvodnené a potrebné, tak zmenu účelu zbierky schválime. Požiadať o zmenu je možné iba v súlade so zameraním nášho darcovského portálu, teda musí ísť o rehabilitáciu, rehabilitačnú pomôcku alebo zdravotnú starostlivosť.

Vyplácanie finančných prostriedkov prebieha priamou platbou z účtu nadácie dodávateľovi danej služby alebo pomôcky. Darca si tak môže byť istý, že jeho dar bol vynaložený v súlade s účelom uvedeným v príbehu, ktorý podporil. Naša nadácia neposkytuje priamu finančnú pomoc žiadateľovi.

Keď nám to dovoľuje čas, rodiny navštevujeme aj osobne. Vďaka osobným návštevám dostávame možnosť rodiny bližšie spoznať a dozvedieť sa o každodenných prekážkach, s ktorými sa musia pasovať. Aj na základe takýchto návštev sme sa časom rozhodli založiť vlastné neziskové rehabilitačné centrum Natália, pretože práve rehabilitácie sú často pre rodiny cenovo náročné či nedostupné.

Po ukončení zbierky a zrealizovaní daného účelu  jednotlivých príbehov budeme postupne zverejňovať k ukončeným príbehom krátku správu. Takto si darcovia môžu spätne prečítať o príbehoch, ktoré podporili.

Čo sa deje s darmi zaslanými priamo nadácii?

Darca môže okrem konkrétnych príbehov podporiť aj priamo našu nadáciu. Takéto dary smerujú napríklad na financovanie rehabilitácií pre deti zo sociálne slabších rodín, organizovanie podujatí pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením ďalšie naše aktivity. Ak darcu zaujme konkrétny projekt nadácie, stačí ak do poznámky uvedie jeho názov (napr. Uganda, Kambodža) a takéto dary sú použité priamo na financovanie daného projektu.

Pridáte sa aj vy k našim darcom?