Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ako poukázať 2% z dane?

Pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením môžete aj poukázaním svojich 2% zo zaplatenej dane, čo pre vás nepredstavuje žiaden výdavok navyše, no pre rodiny má táto pomoc veľký význam.

Ste zamestnanec? Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% zaplatenej dane fyzickej osoby. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú ste oprávnený poukázať. V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov. Vo vyhlásení sa uvádza len obchodné meno (názov neziskovej organizácie) a IČO. Najneskôr do 30.4.2024 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Ste fyzická osoba? Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Vo vyhlásení je potrebné uviesť IČO a obchodné meno (názov neziskovej organizácie). V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad v termíne do 31.3.2024.

Ste právnická osoba? Vypočítajte si vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov, vďaka čomu sa dozvieme o tom, že ste nám ako právnická osoba poukázali podiel zo zaplatenej dane. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

  • IČO: 52946959
  • Obchodné meno (názov): NADÁCIA JÚLIUSA HORVÁTHA

2 % z dane si každoročne zbierame ako Nadácia Pomoc druhému. Tento rok si ich však z dôvodu administratívnej chyby budeme zbierať prostredníctvom našej partnerskej Nadácie Júliusa Horvátha. Ak na vyhlásenie uvediete údaje Nadácie Pomoc druhému, Vaše 2 % z dane nám nebudú môcť byť poukázané a prepadnú štátu. Ďakujeme za pochopenie.

TLAČIVO: Editovateľné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Čo financujeme z podielu zaplatenej dane?

Všetky finančné prostriedky z poukázaného podielu zaplatenej dane sa musia použiť len na účely, ktoré sú predmetom činnosti našej nadácie a zároveň ide o niektoré z oblastí uvedené v § 50 Zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oblasti, ktorým sa ako nadácia venujeme, sú najmä pomoc ľuďom postihnutých chorobou, rozvoj vzdelania a dobrovoľníckej činnosti, ochrana zdravia detí a osôb so zdravotným znevýhodnením či humanitárna pomoc.

Nakoľko hlavným pilierom našej pomoci sú deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny, tak veľkú časť z podielu zaplatenej dane používame na financovanie príp. spolufinancovanie finančne náročných rehabilitačných pobytov, zdravotnej starostlivosti či rehabilitačných pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením. Túto časť tvorí cca 70% z celkovej vyzbieranej sumy.

Zvyšok sumy je použitý na podporu našich spoluprác s inými neziskovými organizáciami na projektoch ako sú napr.  podpora dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na školách, podpora vzdelania, sociálna a humanitárna pomoc, či podpora projektov zameraných na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením. Viac o našich aktivitách sa dozviete tu.

Ďakujeme, aj vďaka Vám už viac 18 rokov podávame pomocnú ruku tam, kde je to potrebné!