Dominika GERECOVÁ

Facebook share Žilinský kraj
Dominika GERECOVÁ
Dominika GERECOVÁ
Dominika GERECOVÁ
Dominika GERECOVÁ
  • Dominika má 22 rokov
  • trpí viacnásobným postihnutím
  • má ťažkosti s chôdzou, dokáže prejsť len krátke vzdialenosti
  • vítaná je finančná pomoc na absolvovanie hipoterapií, ktoré podporujú stabilizáciu chrbtice, zlepšujú koordináciu tela a mobilizáciu kĺbov, ich pohyblivosť a centrovanie

Jana Gerecová, matka:

Dobrý deň milí darcovia, touto cestou by som Vás chcela poprosiť o pomoc pre moju dcéru Dominiku. Som rozvedená matka 23 ročnej Dominiky, ktorá od útleho detstva musí zápasiť s nepriaznivým zdravotným stavom. Moja dcéra má problémy pri chôdzi. Jej chôdza je veľmi neistá, neprejde veľké vzdialenosti a rýchlo sa unaví. Taktiež má veľmi nezruzumiteľnú reč. Celý svoj doterajší život strávila po rôznych liečebno-rehabilitačných pobytoch po celom Slovensku. Napriek nepriazni osudu je výnimočná, a to svojim odhodlaním žiť a prekonávať prekážky, ktoré jej boli dané. Nevzdáva sa a stále bojuje. V tomto období by sme chceli absolvovať hipoterapiu. Je to špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, po stránke psychickej aj fyzickej. Hipoterapia podporuje stabilizáciu chrbtice, zlepšuje koordináciu tela a mobilizáciu kĺbov, ich pohyblivosť a centrovanie. Táto terapia je finančne dosť náročná a pre dobré výsledky sa musí opakovať v pravidelných intervaloch. Ja nepracujem, moje zamestnanie je starostlivosť o moju dcéru. Poberám zaopatrovací príspevok, Dominikin otec nám neprispieva a ani sa o dcéru nezaujíma. Náš rodinný rozpočet nám naumožňuje tieto terapie si opakovane uhradiť. Preto sa obraciam na Vás s prosbou o pomoc pri financovaní. Dominika s maminou. 

dátum zverejnenia príbehu:
streda, 28. októbra 2021

Komentáre

Nakoľko sa Dominike podarilo získať finančné prostriedky od individuálneho darcu na zakúpenie špeciálneho skútra, schválili sme zmenu účelu zbierky na hipoterapiu, ktorá Dominike pomôže k zlepšeniu jej zdravotného stavu.
user-circle-icon Nadácia Pomoc druhému
18. február 2022

Prehľad darov

30 € Anonymný darca Boh Vás žehnaj! 31. 1. 2022
5 € Anonymný darca 17. 1. 2022
100 € Zdruzenie Detska Radost 30. 12. 2021
600 € Firma Mypinbuttons s.r.o. 29. 12. 2021
100 € Anonymný darca 21. 12. 2021
5 € Klára Borzová 20. 12. 2021
104 € Giving Tuesday 2021 10. 12. 2021
7 € Ľ C Všetko dobré Dominika! 1. 11. 2021
100 € Lubomir Jankovich 14. 10. 2021