Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Detské rehabilitačné centrum Pomoc druhému Uganda

Zlá sociálna situácia, málo kvalifikovaných terapeutov, slabo informovaní opatrovníci, vysoká cena či vzdialenosť možnej terapie vedú k nedostatočnej starostlivosti, zanedbávaniu a často k beznádeji pre dieťa aj opatrovníka.

Rehabilitačnému programu pre zdravotne znevýhodnené deti v Ugande sme sa spoločne s HIA začali venovať v roku 2021 po dlhodobom pozorovaní ťažkej situácie týchto detí. V krajine je slabý sociálny systém a tak sú deti s rôznymi druhmi znevýhodnenia často “odsúdené” na pomalé umieranie bez základnej starostlivosti. Pre rodiny sú tieto deti príťažou, často ich presunú na dedinu k vzdialeným príbuzným, či starým rodičom na “doopatrovanie”.

V máji 2022 sme sa preto spoločne začali zaoberať myšlienkou výstavby Detského rehabilitačného centra. Po zvážení všetkých okolností a celého rozpočtu sme sa s HIA dohodli na podmienkach financovania a celej spolupráce. Dôvodom na začatie výstavby bol narastajúci počet detí s rôznymi druhmi znevýhodnenia v starostlivosti HIA a nedostačujúce priestory pre rehabilitačný program ako taký v priestoroch kliniky. Kedže HIA sa snaží poskytovať pre tieto deti komplexné služby, vznikla urgentná potreba mať primeranú infraštruktúru pre rozvoj tohto programu. V pláne bolo postaviť budovu, ktorá zastreší rehabilitačný program a s ním spojené aktivity. V júli 2022 prebehlo výberové konanie a bola vybraná firma, ktorá stavbu zastrešila a zároveň sa zaviazala dodržať časový harmonogram piatich mesiacov a projektantom stanovený rozpočet. Prvé práce a úprava pozemku začali už 1. augusta 2022. Elektroinštalácia, úprava podláh a inštalácia sanity následne prebiehla v januári 2023. Dokončená a odovzdaná stavba bola vo februári 2023, kedy prebehlo aj nasťahovanie sa.

Sen sa stal skutočnosťou a v mesiaci Marec 2023 sa v novom centre začali poskytovať prvé rehabilitačné služby. Pacientami programu sú zdravotne znevýhodnené deti prevažne po porážke po kasáčikovej anémii či deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Celá budova bola postavená zo zdrojov Nadácie Pomoc druhému a tak nesie meno: CHILDREN’S REHABILITATION CENTRE HELPING OTHERS (DETSKÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM POMOC DRUHÉMU).  Veríme, že v nových priestoroch sa bude deťom aj zamestnancom lepšie cvičiť, pracovať a rozvíjať rehabilitačný program viac komplexnou cestou. Ďakujeme, že spolu s nami vraciate týmto deťom stratenú nádej.

Koncom roka 2023 sme pre deti z rehabilitačného programu zabezpečili výrobu a dodanie zdravotníckych pomôcok. Pomôcky sa vyrábali v miestnej dielni Katalemwa. Spolu tak do rehabilitačného centra prišlo viac ako 40 pomôcok (vozíčkov, ortéz, chodítok, vertikalizačných rámov). Za zapožičanie pomôcok pacienti zaplatili malý symbolický poplatok (v prepočte okolo 5€), aby si pomôcky viac vážili. Sociálny pracovníci spolu so zamestnancami centra v priebehu roka uskutočňujú aj domáce návštevy našich pacientov. Cieľom návštev je zistiť nielen situáciu či a ako s deťmi doma cvičia, ale aj stav pomôcok, ktoré dostali a či s nimi správne zaobchádzajú.