Základná internátna škola Sv. Filipa Neriho, Nairobi, Keňa

Základná škola bola postavená s cieľom poskytnúť vzdelanie marginalizovaným skupinám detí ako sú deti ulice, siroty a polosiroty, deti s ochorením HIV/AIDS, deti slobodných matiek, deti s telesným postihnutím a s albinizmom a deti z extrémne ťažkých sociálnych situácií.

Škola sa nachádza v oblasti Joska, v kraji Machakos, približne 50km od hlavného mesta Nairobi. Je  jedinečná v krajine, nakoľko poskytuje vzdelanie všetkým marginalizovaným skupinám. Je to jediná základná škola vo východnej Afrike spravovaná Slovákmi a je jedinečná svojho druhu. Momentálne tam študuje 572 detí, z toho 30 handicapovaných. Škola  bola  otvorená  verejnosti  s cieľom  úplnej  integrácie  detí  do  spoločnosti   a prevencie segregácie určitých skupín detí. Deti tak spolunažívajú v symbióze a učia sa jeden od druhého. Viac sa dočítate na stránke školy: https://www.stphilipneriprimary.com/ alebo na facebooku: https://www.facebook.com/St-Philip-Neri-Primary-School-294293597361691

 

V škole je deťom poskytované vzdelanie, ubytovanie na internáte, jedlo 4x denne, školské potreby a pomôcky vrátane všetkých učebníc, hygienické a internátne potreby, zdravotná starostlivosť na klinike v priestoroch základnej školy. Po ukončení základnej školy sú deti naďalej podporované v štúdiu na stredných či vysokých školách.

V škole momentálne pracuje 28 učiteľov, 4 vychovávatelia, 1 školský sociálny pracovník  a iný pomocný personál. Základná škola dosahuje vynikajúce výsledky a patrí medzi najlepšie v kraji. Mnohí ôsmaci vďaka nadpriemerným výsledkom dostávajú štátne štipendiá či štipendiá cez iné organizácie. V roku 2018 bolo ku škole dostavané zdravotné stredisko, ktoré je primárne určené pre deti zo školy, ale je otvorené aj komunite.

Štúdium detí je financované prostredníctvom rôznych zbierok, darov a projektu Adopcia na diaľku. Na čakacej listine je aktuálne 43 detí z veľmi ťažkých podmienok.

Nadácia Pomoc druhému sa začiatkom roka 2021 zaviazala podporovať  zabezpečenie špeciálnej  zdravotnej starostlivosti všetkým 30-tim handicapovaným deťom, ktoré navštevujú základnú školu Sv. Filipa Neriho. Ide o špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ktorú im nedokážu zabezpečiť vo vlastnom zdravotnom stredisku. Deti s telesným postihnutím či s albinizmom navštevujú pravidelne odborných lekárov: deti s telesným postihnutím chodia najčastejšie na ortopédiu a fyzioterapiu, deti s albinizmom na oftalmológiu a dermatológiu. Okrem odbornej zdravotnej starostlivosti potrebujú často aj špeciálne zdravotnícke pomôcky ako sú ortopedické topánky, barle, dioptrické okuliare pre albínov, klobúky na hlavu pre albínov, slnečné opaľovacie krémy, výživové doplnky. Občas je nutné uhradiť aj RTG či CT vyšetrenie prípadne hospitalizáciu.

Pridajte sa k nám a pomáhajme spolu deťom v Keni!

Ak Vás tento projekt oslovil a radi by ste ho finančne podporili, môžete poslať ľubovoľnú sumu na účet nadácie a do poznámky uviesť: KENA. Pomôžeme tak spoločne ešte väčšiemu počtu detí! 

Ako inšpiráciu na výšku finančného príspevku uvádzame zopár tipov: 1 dieťa – školské kožené topánky (30 €), športové tenisky (20 €), školská uniforma plný set (60 €), úbor  na  telesnú  výchovu  (30 €). Zo srdca ďakujeme!