Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Dievčenský internát, Keňa

V roku 2016  naša nadácia zafinancovala celú výstavbu projektu dievčenského internátu v obci Adiedo, západná Keňa, ktorý zastrešuje organizácia Človek v ohrození. Internát bude môcť využívať až 76 dievčat.

Fotky zaznamenávajú slávnostný výkop základov dievčenského internátu pre strednú zmiešanú školu v obci Adiedo. Slávnostného výkopu sa zúčastnili samotné žiačky školy, reprezentanti školskej správnej rady ako aj lokálny pastor.

Adiedo stredná škola bola otvorená v auguste 2010 zameriavajúc sa na deti končiace základnú školu v regióne. Prvý rok ponúkala svoje vzdelávacie služby celkovo 24 študentom. Postupom času sa do školy dostávalo viac a viac žiakov, neskôr bola táto škola miestnou vládou označená za centrum excelentnosti a dnes školu navštevuje vyše 400 žiakov a žiačok.

Adiedo stredná zmiešaná škola ponúka svoje vzdelávacie služby aj vysokému počtu detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré nie sú schopné finančne prispievať na chod tejto inštitúcie. Z tohto dôvodu je rozvoj školy závislí od dobrej vôle súkromných donorov, alebo rôznych rozvojových organizácií. Vyše polovica študentov a študentiek sú čiastočné, alebo úplne siroty. Tento stav prevažnej väčšiny detí v regióne Homa Bay je zapríčinené vysokým výskytom HIV a AIDS. Homa Bay región je oblasťou s najvyšším výskytom HIV a AIDS v celej Keni, pričom štatistický úrad uvádza momentálny výskyt HIV na úrovni 25-27% z obyvateľstva regiónu Homa Bay. Predpokladá sa, že aktuálne v tomto regióne žije približne 20 000 detí pod 15 rokov a približne 140 000 dospelých osôb s vírusom HIV.