Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pôrodnica, Uganda

Health Initiatives Association (HIA) bola v Ugande zaregistrovaná v roku 2013 ako mimovládna nezisková organizácia s jasnou víziou, misiou a cieľmi. HIA Team tvorí výkonná riaditeľka zo Slovenska MUDr. Barbora Šilhárová a 53 lokálnych zamestnancov, dohodárov a dobrovoľníkov.

Centrom ich aktivít je HIV Klinika Jána Pavla II v dedinke Lubanyi pri meste Buikwe. Je známa hlavne ako špecializovaná klinika pre HIV pozitívne deti a ich rodiny. Viac sa dočítate priamo na ich stránke: https://hiainternationals.com/.  Dôležitým faktom je, že táto HIV starostlivosť je poskytovaná úplne zadarmo. Zdravotné služby HIV ambulancie a ambulancie všeobecného lekára spolu so zdravotnou výchovou, podporou vzdelávania, sociálnym programom a duchovnou podporou sú dielmi v skladačke poskytovanej holistickej starostlivosti. Dobrá spolupráca a neustály dialóg s miestnou komunitou priviedli HIA k myšlienke zlepšiť starostlivosť o matku a dieťa, počínajúc tehotenskou poradňou, správne odvedeným pôrodom, po starostlivosť v šestonedelí a počas dojčenia až po kompletný očkovací program. V novembri 2020 sa preto začala výstavba pôrodnice v areáli Kliniky Jána Pavla II. v Buikwe a odovzdanie budovy bolo plánované na apríl 2021.

Na poskytovanie takýchto služieb však HIA potrebovalo okrem budovy zabezpečiť aj samotný chod pôrodnice, čo zahŕňalo: personál - lekára a štyri pôrodné asistentky, liekové vybavenie - lieky používané v tehotenskej poradni, počas pôrodu, pri komplikáciách či v šestonedelí (bežné vakcíny pre novorodencov budú dostávať cez Ministerstvo zdravotníctva zadarmo). A inštrumentárne vybavenie ktoré zahŕňa pôrodnícky set, chirurgické nástroje, gynekologické vyšetrovacie zrkadlá a pod.. Ostatné služby ako laboratórne služby, poradenstvo či lekáreň už majú zabezpečené v rámci ostatných zdravotných služieb na klinike Jána Pavla II. Začiatkom roka 2021 bol našej nadácii predstavený zo strany HIA "Projekt zabezpečenia pôrodnice na klinike Jána Pavla II.", v ktorom sme sa dozvedeli o začatí výstavby pôrodnice. S celým projektom sme sa následne oboznámili. Projekt okrem iného popisuje problematiku nielen vysokej úmrtnosti matiek aj novorodencov počas pôrodov doma, ale aj s ďalšími rizikovými faktormi ako sú: vysoká úmrtnosť matiek a novorodencov počas pôrodu a v šestonedelí , vysoká pôrodnosť a s ňou spojené riziká , nedostatok kvalifikovaného personálu, rýchly nárast obyvateľstva v Ugande, vysoké zastúpenie adolescentov v rámci populačnej pyramídy, teda očakávaný nárast pôrodov v blízkom období, vysoké zastúpenie matiek s chronickým infekčným ochorením ako napr. HIV či hepatitída B a s tým spojené riziko prenosu infekcie na dieťa, chudoba. Postavením a sprevádzkovaním pôrodnice a s tým súvisiacich zdravotných služieb HIA prispeje k lepšej zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa. Pacientky budú platiť malý symbolický poplatok, ktorý pomôže k udržateľnosti a rozvoju tohto programu a aj k výchove komunity k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravie svojich detí. Po oboznámení sa s celým projektom sme sa rozhodli, že finančne zabezpečíme prevádzku celej pôrodnice.  Zameranie tohto projektu úzko súvisí s naším poslaním chrániť životy detí v rozvojových krajinách a už teraz sa tešíme ako pôrodnicu v budúcnosti navštívime!

A aké sú aktuálne správy z Ugandy? Všetky služby v budove pôrodnice od mesiaca Jún 2021 už bežia naplno. Povolenie od miestnej samosprávy na prevádzku pôrodnice oficiálne HIA obdržalo 6. 6. 2021 a 9. 6. 2021 odviedli na pôrodnici prvý pôrod. „Naše“ prvé dieťatko bolo dievčatko, volá sa Sharifa, malo hmotnosť 3100g a dĺžku 49cm. Maminka aj dieťatko boli zdravé a dobre sa im darí. Za druhý rok fungovania sa v pôrodnici narodilo 416 detí, tehotenská poradňa bola navštívená 1404 krát (prvá návšteva) a prebehlo 1757 očkovaní. Pôrodnica od svojho otvorenia taktiež naplno poskytuje ďalšie služby ako skríning rakoviny krčka maternice, starostlivosť o HIV pozitívne matky, ultrazvukové vyšetrenia či nutričný program. 

Aj vy môžete prispieť na chod pôrodnice v Ugande!